АРХІВ

Вимоги до дітей при вступі до школи

Дитина 6-7 років, вступаючи до школи, має уміти відповісти на наступні запитання:

 1. Назви своє повне ім’я. (Прізвище, Ім’я, По-батькові )
 2. Скільки тобі років? (Мені … років)
 3. Назви дату свого народження. (Я народи(в, ла)ся число, місяць, рік)
 4. Назви ім’я та по батькові твоєї мами, тата.
 5. Де й ким працюють мама, тато?
 6. Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старше вони тебе або молодші?
 7. Як називається країна, у якій ти живеш?
 8. У якому місті ти живеш?
 9. Назви свою домашню адресу.
 10. Які ти знаєш міста й країни?
 11. Чим відрізняється місто від села?
 12. Чи подобається тобі вчитися?
 13. Чи хочеш ти ходити до школи? Чому?
 14. Чим займаються діти у школі ?
 15. Для чого у школі дзвіночок ?
 16. Що буває дерев’яним, скляним, металевим, пластмасовим?
 17. Що буває м’яким, твердим, гладеньким, рідким, гострим?
 18. Які ти знаєш ріки?
 19. Чим відрізняється ріка від озера?

… та інші подібні запитання

Окрім цього ваша дитина має знати про наступне:

 1. рослини і тварин;
 2. властивості предметів і явищ;
 3. початкові знання в області географії та астрономії;
 4. уява про час
 5. назви професій
 6. пори року
 • ОСТАННІ КОМЕНТАРІ

Дитина 6-7 років, вступаючи до школи, має уміти відповісти на наступні запитання:

 1. Назви своє повне ім’я. (Прізвище, Ім’я, По-батькові )
 2. Скільки тобі років? (Мені … років)
 3. Назви дату свого народження. (Я народи(в, ла)ся число, місяць, рік)
 4. Назви ім’я та по батькові твоєї мами, тата.
 5. Де й ким працюють мама, тато?
 6. Чи є в тебе брат або сестра? Скільки їм років? Старше вони тебе або молодші?
 7. Як називається країна, у якій ти живеш?
 8. У якому місті ти живеш?
 9. Назви свою домашню адресу.
 10. Які ти знаєш міста й країни?
 11. Чим відрізняється місто від села?
 12. Чи подобається тобі вчитися?
 13. Чи хочеш ти ходити до школи? Чому?
 14. Чим займаються діти у школі ?
 15. Для чого у школі дзвіночок ?
 16. Що буває дерев’яним, скляним, металевим, пластмасовим?
 17. Що буває м’яким, твердим, гладеньким, рідким, гострим?
 18. Які ти знаєш ріки?
 19. Чим відрізняється ріка від озера?
  … та інші подібні запитання


Окрім цього ваша дитина має знати про наступне:

 1. рослини і тварин;
 2. властивості предметів і явищ;
 3. початкові знання в області географії та астрономії;
 4. уява про час
 5. назви професій
 6. пори року

Логіка та мислення

Без здатності до самостійного мислення навряд чи можливий інтелектуальний розвиток дитини.
Вже у 1-му класі Ваша дитина буде вирішувати завдання, які вимагатимуть від неї не просто дій за аналогією (копіювання дій вчителя), а і потребують можливість для “розумового прориву”.
Тому вона мусить мати навички логічного мислення відповідно до свого віку.

При вступі до школи дитина має уміти :

 1. міркувати;
 2. виділяти головне;
 3. аналізувати різні факти і точки зору;
 4. зіставляти і порівнювати їх;
 5. ставити питання і намагатися самостійно шукати відповіді на них;
 6. порівнювати “більше”, “менше” чи “дорівнює”;
 7. називати різницю двох фігур різної форми;
 8. порівнювати за величиною 7 – 10 предметів однакової форми;
 9. визначати числові закономірності;
 10. сортувати та розподіляти предмети у запропонованому ряду слів, чисел, предметів …;
 11. визначати «зайвий» предмет серед групи;
 12. класифікувати предмети по одній чи більше ознакам (одяг, взуття, посуд і т.п. );
 13. Може розділити складні фігури на декілька більш простих.

Пам”ять та уява

Успіхи дитини дуже залежать від його пам’яті. Пам’ять маленької дитини дуже добра, але вона образна та мимовільна, тобто вона запам’ятовує те, що було цікаве. Дитина не ставить перед собою завдання: мені треба запам’ятати цей вірш. У школі дитині прийде запам’ятовувати більші обсяги інформації. Вона повинна запам’ятати не те, що цікаво, а то, що потрібно, та ще стільки, скільки потрібно. Пам’ять потрібно, розвивати завчасно.  

Також велику роль у засвоєнні шкільних знань грає уява. Слухаючи пояснення вчителя, дитина повинна уявляти ситуації, з якими вона не зустрічалася у своєму житті, представляти образи, що неіснуютьудійсності.

Дитини що вступає до школи має:

 

 1. запам’ятовувати 7 з 10ти слів на слух;
 2. запам’ятовувати 5 чисел підряд;
 3. запам’ятовувати 6-8 малюнків протягом 1-2 хв.;
 4. уміти розказати на пам’ять декілька віршів;
 5. уміти переказувати казки та розповіді;
 6. уміти порівнювати два зображення по пам’яті;
 7. домальовувати незакінчене зображення, доповнюючи його деталями;

Мова, мовлення та читання

До 6-7 років мова дитини повинна бути зв’язаною і логічною, з багатим словниковим запасом. Вона повинна правильно чути звуки й правильно їх виголошувати. Розвиток мовлення – одна з основних умов успішного оволодіння письмом та читанням.

Дитина, що вступає до школи, мусить мати наступні навички щодо мовлення:

 1. Складати коротку розповідь по малюнкам;
 2. Переказувати казку або мультфільм;
 3. Читати напам’ять віршики;
 4. Співати пісеньки;
 5. Промовляти скоромовки;

 Мовленнєве спілкування:

 1. Діти знають алфавітну назву букв та їх звукове позначення;
 2. Розрізняють та пояснюють багатозначні слова, утворюють споріднені слова (без вживання термінів);
 3. Виконують вправи на словотворення;
 4. Знають приказки, прислів’я, народні вирази, вміють вживати їх у мовленні;
 5. Здійснюють звуковий аналіз слів, не користуючись схемою звукового аналізу;
 6. Помічають неправильність вислову в себе та в інших;
 7. Вільно користуються різними типами речень;
 8. Вживають різноманітні форми звертання до дорослих і дітей;
 9. Правильно розуміють і самостійно виконують завдання вихователя: складають описові, сюжетні розповіді, розповіді-міркування, придумують реалістичні та фантастичні сюжети;
 10.  Уміють самостійно обирати тему для розповіді;
 11. Пишуть друковані та писані літери в межах українського алфавіту та цифри натурального ряду.

 

Математика

Від дитини, що почала вивчати основи математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння узагальнювати і абстрактно мислити. Дуже важливо щоб дитина, котра йде до 1-го класу, вже була з певними навичками з математики, а саме:
 1. Вміла лічити предмети, розташовані хаотично, по колу, лічити групами (парами, трійками, п’ятірками), називати числа послідовно, від будь-якого числа (у межах 20 зліва — направо або справа — налі­во); виконувати дії додавання і віднімання, розв’язувати арифметичні задачі і приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10).
 2. Позначати кількість відповідною цифрою.
 3. Знати склад числа, у межах п’яти.
 4. Порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару.
 5. Ділити предмети, геометричні фігури на 2, 4 рівні части­ни, порівнювати ціле і частини, знаходити частину від цілого.
 6. Визначати рівність і нерівність предметів, неза­лежно від їх зовнішнього вигляду.
 7. Групувати та класифікува­ти предмети.
 8. Уміти порівнювати предмети за до­вжиною, шириною, висотою, товщиною.
 9. Знати, що геометричні фігури можна умовно поділити на дві групи:
  площинні (круг, квадрат, прямокут­ник, чотирикутник) і об’ємні (куб, куля, циліндр).
 10. Визнача­ти форму предметів за допомогою геометричної фігури як еталона (м’яч, кавун — схожі на кулю, косинка — на трикут­ник і т.д.).
 11. Послідовно називати дні тижня, знати, який день був учора, який сьогодні, який буде завтра.
 12. Диференціювати по­няття: зараз, згодом, раніше, пізніше.
 13. Знати загальноприйняті міри вимірювання; сантиметр, метр, літр, кілограмом.
 14. Розрізняти розташування предметів у просторі (вверху, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, посередині, тощо). Користуватись планом-схемою. Орієнтуватися на аркуші па­перу, сторінці зошита, книги.
 15. Знати, як за ка­лендарем визначають місяць, число, день.
 16. Визначати час за допомогою годинника з точністю до півгодини.

Мотиваційна готовність дитини до навчання

 1. Ти вже підріс і восени підеш не в дитячий садок а до школи.  Ти хочеш ходити до школи? Чому?
 2. Де, на твою думку, цікавіше, у школі чи в дитячому садку? Чому?
 3. Чим займаються у школі діти? Що ти знаєш про школу?
 4. Кого в школі вважають хорошим учнем? А кого  – ні?
 5. Що тобі подобається робити у вільну хвилину? Чи відвідуєш ти якусь спортивну секцію, гурток, малюєш, вирізаєш?
 6. Ти йдеш до школи і по дорозі зустрічаєш своїх друзів. Вони тобі пропонують погратися. Що ти вибереш: підеш до школи чи пограєшся з друзями?

Розумова готовність. Поняття про навколишній світ.

 1. Назви своє прізвище, ім’я, по-батькові.
 2. Скільки тобі років? Коли твій день народження?
 3. Назви членів своєї родини.
 4. Чи читають тобі батьки казки? Чи граєш ти з ними в ігри? Які саме?
 5. Як звати твою маму? Тата?
 6. На якій планеті ти живеш?
 7. В якій країні ти живеш?
 8. Назви адресу за якою ти живеш?
 9. Яких ти знаєш свійських тварин? Птахів?
 10. Назви диких тварин.
 11. Які тварини взимку сплять? (ведмідь, їжак, білка, борсук)
 12. Яких ти знаєш зимуючих птахів? Перелітних?
 13. Чим свійські тварини відрізняються від диких тварин?
 14. Чим зимуючі птахи відрізняються від перелітних?
 15. Чим пташка відрізняється від тварини?
 16. Чим місто відрізняється від села?

Розумова готовність. Узагальнення.

 1. Назви одним словом.

Буряк, цибуля, морква, часник – (овочі).

Плаття, куртка,сорочка, спідниця – (одяг).

Стіл, шафа, крісло, стілець, диван – (меблі).

Трамвай, поїзд, автобус, метро – (транспорт).

Понеділок, середа, четвер, – (дні тижня).

Січень, березень, червень – (місяці).

Мама, брат, сестра, бабуся – (родина, сім’я).

Оса, комар, муха, метелик – (комахи).

Ткаченко, Франко, Солоданюк – (прізвища).

Полуниця, малина, смородина – (ягоди).

 1. Скороти речення.

До нас на подвір’я прилетіли ворона, сорока, ластівка, горобець.

(До нас на подвір’я прилетіли птахи.)

На городі росте морква, гарбуз, цибуля, редиска.

(На городі ростуть овочі.)

У кімнаті є крісло, диван, стілець, ліжко.

(У кімнаті є меблі.)

У зоопарку ми бачили бегемота, тигра, мавпочок та жирафів.

(У зоопарку ми бачили екзотичних тварин.)

Діти біля школи посадили калину, бузок, жасмин, барбарис.

(Діти біля школи посадили кущі.)

У мами в шафі є пальто, шуба, спідниця, сукня.

(У мами в шафі є одяг.)

Розумова готовність. Знайди зайве

Озеро, море, калюжа, океан, ставок. (калюжа)

Зелений, жовтий світлий, білий, червоний. (світлий)

Артем, Коля, Сергій, Наталка, Олексій, Діма. (Наталка)

Щука, карась, черепаха, сом, окунь. (черепаха)

Мама. Тато, син, сестра, гість, бабуся. (гість)

Жовтий, блакитний, білий, темний, синій. (темний)

Встанови закономірність

Пізнавальна активність. Просторове уявлення

1 Поняття «праворуч, ліворуч, вгорі, внизу».

Завдання за малюнком.

Покажи в зошиті лівий верхній кут, правий нижній кут, середину зошита, лівий нижній кут, правий нижній кут.

2 Поняття «схожі».

Завдання з геометричним матеріалом.

Що в кімнаті схоже на прямокутник, круг, трикутник?

3 Поняття «однакові».

Які предмети в кімнаті ми можемо вважати однаковими?

4 Поняття «під, над, поруч, за, на, у, з-за, з».

Завдання за малюнком.

5 Поняття «попереду, позаду, поряд, після, перед».

4 Закінчи речення.

Восени земля вкрита … Взимку земля вкрита …

Оля пішла в кіно, хоча… Мишко почав їсти суп, але …

Катя посадила сестру на санки і … Діти взяли кошики для грибів, та раптом …

Якщо взимку сильний мороз, то … Хлопчик захворів, тому, що …

5 Встав речення пропущені слова.

Увечері мама … з роботи.

Вдома вона готує смачну … для всієї сім’ї.

Всі їй … прибирати і … посуд.

Тільки кішка Мурка … на дивані.

Зробивши …, сім’я відпочиває.

Пам’ять. Зорова пам’ять.

 1 Розглянь малюнок. Спробуй запам’ятати всі предмети, що там зображені. (Малюнок повинен містити не менше 6 зображень).

Подивись на таблицю, запам’ятай пари картинок. (демонструємо таблицю 10-15 сек.). Тепер намалюй фігурки, що були зображені напроти кожного малюнка.

Вербальна пам’ять.

1) Пам’ять на числа.

5, 1, 3 – повтори.

6, 4, 8, 1 – повтори.

2, 7, 5, 3, 6 – повтори.

2) Запам’ятай та повтори слова.

Конверт, зима, будинок, книги, стілець, ведмідь, вікно, горобець, ліс, ранок. (дитина повинна запам’ятати не менше 6 слів).

3) Запам’ятай та повтори фрази.

У саду виросли гарні троянди.

Оленка прочитала цікаву книжку.

4) З прочитаних слів назви тільки взуття.

Цвях, колесо, машина, черевики, трактор, чоботи, кросівки, молоток, кошик, босоніжки, тапки.

5) Запам’ятай і повтори словосполучення.

Червоне яблуко, синя куля, біла серветка, запашна троянда, похмуре небо.

Кмітливість дитини.

1 Послухай завдання і дай відповідь на питання.

 1. Хто вищий?

Петро вищий за Дмитра. Дмитро нижчий за Петра. (Петро)

 1. Що важче?

Груша важча за яблуко, а яблуко важче за персик. (Груша)

 1. Хто прокидається раніше?

Уранці у нашій родині тато прокидається після бабусі. Бабуся прокидається після мами, а я – піднімаюся після тата. (Мама).

 1. Хто бігає швидше всіх, а хто повільніше?

Хлопчики бігали наввипередки. Сашко прибіг швидше за Миколку. Миколка швидше за Петрика. (Швидше – Сашко, повільніше – Петрик).

 1. Яку рибу спіймано раніше, а яку пізніше?

Рибалка спіймав окуня, йоржа і щуку. Щуку він спіймав раніше ніж окуня, а йоржа – пізніше, ніж окуня. (Раніше – щуку, пізніше – йоржа).

Увага дитини.

1 Гра «Повтори рухи».

На слово «небо» – підніми руки вгору.

На слово «вода» – руки поперед себе.

На слово «земля» – руки вниз.

На слово «вогонь» – кругові рухи руками .

2 Послухай слова. Яке слово вжито частіше за інші?

Стіл, будинок, ліс книга, м’яч, літо, колесо, квітка, олівець, будинок, ключ, мураха, кораблик, груша, синиця, сосна, хмара, будинок, шафа, літак, паркан.

3 Виконай таке завдання.

Якщо почуєш назву квітки – плесни в долоні, якщо почуєш назву птаха – помахай руками, якщо почуєш назву дерева – поклади руки на коліна.

(Перш ніж починати завдання, з’ясуйте, чи всі назви, вжиті в завданні, відомі дитині.)

Дятел, ромашка, береза, тюльпан, горобець, осика, сова, кульбаба, волошка, голуб, тополя, гвоздика, дуб, ялина, ластівка, троянда, сосна, пролісок, лелека, волошка, пальма, чапля.

Навчання грамоти. Звуки, букви, склади.

 1. Які ти знаєш голосні звуки? Приголосні?
 2. Який перший звук в словах: сосна, книга, осінь?
 3. Яким звуком закінчується слова: комар, шуба, журавель.
 4. Придумай слова, що починаються звуками: [с, в, к].
 5. Порахуй склади у слові.

Кіт, сова, яблуко, птах.

Придумай  слово, у якому є два (три) склади.

Навчання грамоти. Слова. Речення.

1 Прочитай слова. (три слова)

2 Склади з розрізних букв такі слова: душ, вітер, сонце.

3 Розглянь малюнки. (Дитині пропонують картинку з 5-6 малюнками). Чітко вимовляй назву кожного предмета. Намалюй в рамочках стільки кружечків, скільки літер у слові. Голосні звуки познач червоним кольором, а приголосні – синім.

4 Послухай речення, визнач кількість слів у реченні.

5 Придумай речення  з 2-3 слів в якому про щось запитується.

6 Придумай речення зі словом квітка (небо, трава тощо).

Фонематичний слух.

Знайди зайве.

(Темп читання повинен бути помірно швидким. Якщо дитина відчуває труднощі, слід зменшити темп до помірного чи повільного. Відповідно до зниження темпу читання слів, знижується якісний показник виконання завдання дитиною.)

–          Рама, рама, рама, рама, лама, рама;

–          Поріг, поріг, пиріг, поріг, поріг;

–          Коса, коса, коза, коса, коса, коса;

–          Сірка, зірка, сірка, сірка, сірка, сірка;

–          Світ, світ, світ, цвіт, світ, світ;

–          Шар, шар, шар, шар, шарф, шар;

–          Шашка, шашка, шашка, чашка, шашка;

–          Гора, кора, гора, гора, гора, гора;

–          Гірка, зірка, гірка, гірка, гірка;

–          Голос, колос, голос, голос, голос.

Повтори скоромовки.

В чаплі чорні черевички.

Чапля чапа до водички.

********************

Пильне поле пильнували,

Перепелів полювали.

********************

Косар скосив увесь овес.

Математичні здібності. Арифметичні уміння.

1 Назви числа у зворотньому порядку від 10 до 1 .

2 Полічи від 7 до 2. Від 3 до 6. Від 8 до 3. від 10 до 5.

3 Яке число більше: 7 чи 6? На скільки?

Яке число менше: 9 чи 8 ? На скільки?

Яке число стоїть перед 5? Перед 10?

Яке число наступне після 8? Після 6?

4 Скільки фруктів потрібно домалювати, щоб знаки були правильні. Робота з малюнком.

Колір, розмір, геометричні фігури.

1 Які фігури ти бачиш на малюнку. (Дитині пропонують набір основних геометричних фігур: круг, прямокутник, квадрат, трикутник, овал. Якщо дитина гарно знає подані вище фігури – пропонують додатково трапецію, ромб, півкруг, шестикутник).

2 Які фігури не мають кутів? (круг, овал).

У якої фігури 3 (4) кути?

3 Подивись на малюнок і скажи, які кольори має веселка? Скільки їх? Яких кольорів у них немає?

4 Вправи на визначення протилежних понять(спочатку за малюнком, а потім усно). «високий – низький, широкий – вузький, довгий – короткий, товстий – тонкий, великий – малий».

5 Склади предмет (візерунок) з геометричних фігур.

Наприклад: кораблик – з трапеції та трикутника, будинок – з квадрата та трикутника, тощо.

6 Встановлення зв’язків.

Кому належить тінь?

Хто в якому будинку живе? (про тварин, наприклад).

Що трапиться з чашкою, якщо вона упаде зі столу?

Що залишається на асфальті після дощу?

Поняття часу

1 Назви дні тижня по порядку.

2 Який день тижня буде після середи? Наступний після п’ятниці?

3 Скільки всього днів має тиждень?

4 Назви місяці, які ти знаєш.

5 Назви літні місяці. Зимові. Весняні. Осінні.

 1. Скільки місяців триває рік.
 2. Що триває довше тиждень чи 7 днів?
 3. Коли ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо?
 4. Назви часини доби по порядку.
 5. Що настає раніше – вечір, чи ранок? День чи ніч?

Рівень мовного розвитку

1) чітко повтори кожне слово.

Літак, пилосос, заєць, курча, огірок, шапка, шишка, очерет, щука, ящірка, жирафа, їжаки, картина, паркан, ключ, пень, джміль, чашка, бджола,  м’яч.

2) Яке слово ти чуєш? (Дорослий вимовляє окремо кожен звук).

Л – и – с, к – о – с – а, ч – а – п – л – я , б – о – ч – к – а.

3) Розглянь малюнок. Які слова відповідають на питання Хто? Що?

4) Добери слова протилежні за значенням.

Великий, веселий, широкий, маленький, високий, добрий, здоровий, бідний, старий, сухий, гучний, розумний, товстий, холодний, твердий, перший.

5) Назви слова за аналогією: світлий – світліший.

Широкий – …                   великий – …

Кислий – …                       хороший – …

Солодкий – …                   поганий – …

6) Утвори пестливі слова, наприклад:

Кіт – котик, стіл – столик.

Заєць – …                           хата – …

Мама – …                           книга – …

Ліс – …                               стілець – …

Машина – …                      квітка – …

Ваза – …                             хустка – …

7) Утвори нові слова, наприклад:

Ваза зі скла – скляна ваза.

Будинок із цегли -…

Кораблик з паперу – …

Шапка із хутра – …

Шкарпетки з вовни – …

 

 

Powered by WordPress | Designed by: GABOREC